Krekengebied-Ouwerkerk

Onbekend, dat is het Krekengebied rond Ouwerkerk niet. Want aan en rond De Weg van de Buitenlandse Pers zijn de littekens van de Ramp van 1953 nog goed zichtbaar.

 

Toch is er de afgelopen vijf jaar met medewerking van Bureau Zeeweringen, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en de drie ondernemingen in het gebied veel gerealiseerd om het aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

 

Aantrekkelijker door er met informatiepanelen meer te vertellen over de geschiedenis, de sporen die de Ramp naliet en de flora en fauna. Maar natuurlijk ook dankzij de nieuwe speel- en vrijetijdsvoorzieningen.

 

Toegankelijker is het gebied door de aanleg van attractieve wandel- en fietspaden die bovendien goed begaanbaar zijn voor minder mobiele bezoekers.

 

Links:

http://www.krekengebiedouwerkerk.nl/